Test dokładności położenia punktu wyznaczonego RTN (ASG-EUPOS, RTN_VRS_3_1), aplikacja RTK PowerGPS

Pomiar kontrolny na reperach niwelacji precyzyjnej z publikacji w GEODETA nr 6 (183) czerwiec 2011

Status pozycji jednoznacznej (fix)

Test dokładności położenia punktu wyznaczonego klasycznie (Static, EUREF)

 Test dokładności położenia punktu wyznaczonego klasycznie (Static, Topnetlive)