Wybrane publikacje techniczne (pominięte polemiki i publikacje nietechniczne np. dotyczące uprawnień geodezyjnych) – tylko wybór od 2001 r.

 1. Pażus R.                                          Osnowa w zasięgu ręki (Aktywna Sieć Geodezyjna) 
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 2 (69), Warszawa (2001) 
 2. Pażus R.                                          Między układami (Standardy techniczne ustalajace obligatoryjne procedury przeliczeń współrzędnych)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 3 (70), Warszawa (2001)
 3. Pażus R.                                         Start ASG. Aktywna Sieć Geodezyjna dla województwa śląskiego (założenia techniczne i porównania zagraniczne)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6 (73), Warszawa (2001)
 4. Pażus R.                                         Instrukcja techniczna G-2: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami
  • Główny Urząd Gedezji i Kartografii, Warszawa (2001)
 5. Pażus R., Osada E., Olejnik S.          Geoida niwelacyjna 2001
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (84), Warszawa (2002)
 6. Pażus R.                                          National Report of Poland to EUREF 2001
  • Prceedings of the Symposium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF) held in Dubrovnik, Croatia 16-18 May 2001. EUREF Publication No 10, Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie and Geodäsie, Frankfurt am Main, Band 23, pp. 248-253 (2002)
 7.  Jaworski L., Świątek A., Zdunek R., Zieliński J.B., Pażus R.   Results of the EUREF-POL 2001 Campaign
  • Presented at the Sympsium of the IAG Sub-commission for Europe (EUREF), PontaDelegada, 5-8 June (2002)
 8. Pażus R., Podgórski R.,                    Gdy nie było wojny w Iraku
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 10 (113), Warszawa (2004)
 9.  Pażus R.                                          ASG-PL genetycznie zmodyfikowana
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 2 (129), Warszawa (2006) 
 10. Pażus R.                                          Amerykanie nie mają obaw – modernizacja osnowy wysokościowej w USA
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (132), Warszawa (2006)
 11.  Pażus R.                                          More on Iraqi CORS (with Dave Doyle Replies) – Feedback
  • The American Surveyor, January/February 2006  
 12. Pażus R. Druga strona medalu, Spojrzenie na ASG-EUPOS od strony użytkownika serwisu POZGEO, cz.I  
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 3 (166), Warszawa (2009)
 13. Pażus R. Integracja osnów i sieci, Spojrzenie na ASG-EUPOS od strony użytkownika serwisu POZGEO, cz.II 
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 4 (167), Warszawa (2009)
 14. Pażus R. Raport POZGEO, Spojrzenie na ASG-EUPOS od strony użytkownika serwisu POZGEO, cz. III  
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (168), Warszawa (2009)
 15. Pażus R. EGWPS Elementy GIS-owe i geodezyjne w systemie ostrzegania samolotu przed bliskością terenu w kontekście katastrofy pod Smoleńskiem,
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6 (181), Warszawa (2010)
 16. Pażus R. Aktywnie i wirtualnie z POZGEO D 
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 1 (188), Warszawa (2011)
 17. Pażus R. Aktywnie i wirtualnie z EUREF  
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 4 (191), Warszawa (2011)
 18. Pażus R. Aktywnie i wirtualnie z geoidą
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6 (193), Warszawa (2011)
 19. Pażus R. Klamka zapadła (O standardach technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych)
  • Magazyn Geoinformacyjny nr 6 (205), Warszawa 2012
 20. Pażus R., Mróz A., Saniewski J. Z AzusStar+ osnowa w zasięgu ręki
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 3 (214), Warszawa (2013)
 21. Pażus R., Mróz A. Wirtualnie z nową geoidą
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (228), Warszawa (2014)
 22. Pazus R.,The Establishment of the Geodetic Control of Iraq (1974-1979) 
 23. Pazus R., Poprawki i pogorszki (Geoida hybrydowa PL-geoid 2011 w praktyce)
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 10 (293) PAŹDZIERNIK 2019
 24. Pazus R., Klucze i wytrychy (Wirtualne przeniesienia współrzędnych jako alternatywa dla zakładania punktów osnowy geodezyjnej)

  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 5 (300) MAJ 2020

 25. Pażus R.,Chroniczny_brak_VRS
  • Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 4 (311) KWIECIEŃ 2021​​​​​​