Poprzednie modele

Azus Star+ (2013-2015)

Test Azus Star+ z 2013 roku wykonany oprogramowaniem RTKLIB autorstwa Tamoji Takasu

Azus Star (2010-2013)

Preprocessing wersja 1.9.2.0 dla modeli: Azus Star i Azus Star+

Test Azus Star z 2013 roku wykonany oprogramowaniem RTKLIB autorstwa Tamoji Takasu

Azus L1Static (2008 - 2009) tutaj pomiar na punkcie łuku Struvego

Test Azus L1Static z 2013/01/12 wykonany oprogramowaniem RTKLIB autorstwa Tamoji Takasu