AzusRTN z kontrolerem ReachView

UWAGA: Niższa cena

Odbiornik satelitarny GNSS do wykonywania dokładnych pomiarów geodezyjnych metodami:

  • RTN - poprzez sieciowe dane korekcyjne aktywnej sieci geodezyjnej,
  • szybkimi statycznymi RS (Rapid Static) - poprzez związania geodezyjne do wirtualnych punktów podstawowej osnowy geodezyjnej w pobliżu punktów wyznaczanych. 

Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie AzusRTN do zakładania punktów osnowy pomiarowej i punktów kontrolnych poprzez bezobsługową rejestrację krótkiej sesji pomiarowej z dokładnością rzędu kilku mm względem VRS, który jest wirtualnym punktem podstawowej osnowy geodezyjnej o dokładności dokumentowanej raportem nieodpłatnego obliczenia automatycznego w ramach serwisu POZGEO ASG-EUPOS (przykład).

Dokładności AzusRTN, otrzymywane w pomiarach metodą RTN, nie różnią się od dokładności otrzymywanych odbiornikami innych firm, nawet tych najdroższych.

GRUPA DYSKUSYJNA AzusRTN

INSTRUKCJE 

GeoDigitalGNSS